Siirry sisältöön

Kuljetusketjun turvallisuus autoliikenteessä

Jos kuljetus on sellainen, että yleisellä tiellä sallittu ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän leveys, pituus, korkeus tai massa ylitetään, on kyseessä erikoiskuljetus. Erikoiskuljetus voi olla esimerkiksi jakamattoman kappaleen kuljetus, eli kuljetettavaa tuotetta ei voida purkaa osiin kuljetuksen ajaksi.

Kuljetukset, joihin ei tarvita erikoiskuljetuslupaa

Kuljetusta varten ei tarvitse hakea erikoiskuljetuslupaa, jos kuljetuksen mitat, kuorman ylitykset mukaan lukien, ovat enintään alla olevan taulukon mukaiset eikä kuljetus ylitä yleisesti teille sallittuja massoja. Näissä kuljetuksissa on kuitenkin noudatettava Trafin antamia määräyksiä erikoiskuljetusten ja erikoiskuljetusajoneuvojen merkinnöistä.

Taulukko: Milloin erikoiskuljetuslupaa ei tarvita EU- ja ETA-valtiossa rekisteröidylle ajoneuvolle. Lähde: ELY-keskus

Kuljetukset, joihin tarvitaan erikoiskuljetuslupa

Kuljetusta varten on haettava erikoiskuljetuslupa, kun

  • erikoiskuljetuksen mitat ylittävät yllä olevassa taulukossa mainitut mitat
  • ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän akseli-, teli- tai kokonaismassa ylittää massamäärät, jotka on säädetty asetuksessa ajoneuvon käytöstä tiellä.

Erikoiskuljetuslupa haetaan pääsääntöisesti Pirkanmaan ELY-keskuksesta.(siirryt toiseen palveluun)

Lataa opas