Siirry sisältöön

Kuljetusketjun turvallisuus autoliikenteessä

Esimerkiksi tehdasalueilla on huolehdittava riittävästä informaatiosta heti alueelle saavuttaessa, mielellään jo kuljetustilausta tehtäessä. Hyvänä muistisääntönä kannattaa pitää, että miten itse haluaisit saada tietoa ajoreiteistä ja toimintamalleista kun saavut vieraaseen toimintaympäristöön.

Tavaranlastauksessa lähettäjän on annettava kuljettajalle tarvittavat tiedot tavaran turvalliseen kuljettamiseen. Kuljettaja tarvitsee tiedot: paino, painopiste, mistä ja miten kuormanvarmistus tehdään, ettei tavara vaurioidu (sidontavoimat, kuljetuslämpötila, erityispiirteet ym.).

Turvalliseen kuormaukseen tarvitaan koko logistiikkaketjun kaikkia osapuolia, mutta lastaustilanteessa päätökset tekee viimekädessä ajoneuvon kuljettaja. Kuljettaja antaa ohjeet lastaajalle, miten tavarat tulee sijoittaa kuormakoriin. Kuljettajalle tulee antaa aikaa tehdä lastauksen aikana tarvittavat kuormanvarmistukseen tarvittavat toimenpiteet.

Lastaustilanteissa, joissa kuljettaja ei pysty antamaan ohjeita tai olemaan mukana tavaran lastaamisessa, vastuu kuormanvarmistuksesta siirtyy tavaran lähettäjälle (kuorman lastaajalle).

Mahdollisissa ongelmatilanteissa osapuolten on yhdessä kehitettävä toimintaa, jotta samat ongelmat eivät toistu. Myös kuljettajan mahdollinen altistuminen vaarallisille aineille (pakokaasut, pölyt, kylmyys, homeet jne.) lastauspaikalla on huomioitava.

Tilaaja tai terminaalin tai lastauspaikan haltija huolehtii siitä, että kuljettajille on annettu tarvittava tieto kuormatilojen ja ajoneuvon kiinnittämisestä. Kuljettajille on oltava selkeä ohje ja mielellään kuvallisena versiona, jotta myös kieliongelmat helpottuvat.

Purkua tai lastaustyötä ei saa aloittaa, ennen kuin kuljettaja ja lastaaja tai purkaja ovat molemmat samassa paikassa yhdessä suunnittelemassa, miten työ hoidetaan.

Käytä rengaskiiloja lastauksen/purun aikana.

Kun ajoneuvo on saatu paikoilleen sopivaan asentoon, kiinnitetty lastauslaituriin tai estetty sen liike vaadittavin toimenpitein, voidaan siirtyä kuorman purkamiseen liittyviin tehtäviin.

Ennen kuormatilaan menoa lastaus- tai purkutilanteessa on lastaajan tai purkajan varmistettava, että kuljettaja ei siirrä ajoneuvoa.

Kuljettaja, muista nämä!

  • Ole oikeassa paikassa oikeaan aikaan.
  • Pue viimeistään autossa suojavarusteet.
  • Muista tyhjäkäyntikielto, ellei moottoria pidä pitää käynnissä kuormausnostimen käytön tai muun syyn vuoksi.
  • Tarkasta kuormatilan kunto ja siisteys ennen lastausta. Hajut, nesteet ja lika voivat aiheuttaa kuljetettavan tavaran pilaantumisen siten, ettei vastaanottaja hyväksy sitä.
  • Kuormansidonta- ja varmistusvälineet on oltava asianmukaisia, ehjiä ja puhtaita.
  • Kuormanvarmistus siten, että vähintään 80 % kuorman painosta on estetty liikkumasta eteenpäin, 50 % sivuille ja taakse. Jos kuorma on vaarassa kaatua (esimerkiksi korkeat kuormalavalähetykset pienikokoista tavaraa muovilla tuettuna) on varmistus oltava 60 % sivuille ja taakse. (Traficomin määräys 1.4.2021)

Lataa opas