Siirry sisältöön

Kuljetusketjun turvallisuus autoliikenteessä

Kun rahtia mennään lastaamaan tai noutamaan, on tärkeää ottaa huomioon alueen omat rajoitukset ja käytännöt. Kuljettajan on tärkeää kiinnittää huomiota jokaisen paikan käytäntöihin ja tarvittaessa kysyttävä lisäinfoa. Kuljettajan on tärkeä saada tietoja alueen toimintamalleista, eli riittävä opastus tarvitaan myös ulkomaalaisille kuljettajille.

Yhteisillä työpaikoilla liikkuu usein monia eri toimijoita, jotka voivat mahdollisesti aiheuttaa toisilleen riskitekijöitä, joista kuljettaja ei ole tietoinen. Tällöin korostuu kohteen oma perehdytys ja kuljettajan valppaus. Kuljettajan tulee noudattaa ohjeita ja kulkureittejä, joita toiminta-alueelle on määritelty. 

Toiminta-alueen tiedot tulee toimittaa  ajoissa myös mahdollisille alihankkijoille.

Lastauspaikalla tulee olla  asianmukaisesti hoidettuna

 • yleinen siisteys ja järjestys
 • liukkauden torjunta
 • kuormatilan kiinnittäminen
 • auton liikkumisen estäminen
 • valaistus
 • riittävästi tilaa tavaroiden käsittelyyn
 • vaakasuora ja tasainen alusta
 • ovien ja lukitusmekanismien kunto ja toimivuus.

Lastauspaikan epäkohdista ilmoitetaan kuljetusyritykselle ja tilaajalle.

Kuljettaja, muista tämä!

 • Aina ennen lastausta tai lastin purkua kierrä auto ympäri ja arvioi, liittyykö ympäristöön tai olosuhteisiin sellaisia seikkoja, jotka voivat aiheuttaa vaaratilanteita (esimerkiksi ylä­puolella olevat rakenteet tai vaikka­pa lastinkäsittelyalueen kaltevuus).
 • Huomioi myös satunnaiset henkilöt tai ajoneuvot, jotka saattavat liikkua alueella.
 • Pimeän aikaan tarvitaan riit­tävä valaistus.
 • Epäkohdista on ilmoi­tettava ennen työn aloittamista.
 • Tarvittaessa alue on rajattava.

Kuljettaja huolehtii omalta osal­taan siitä, että lastin käsittely voidaan tehdä turvallisesti.

Lataa opas