Siirry sisältöön

Kuljetusketjun turvallisuus autoliikenteessä

Valmiiksi lastatuissa kuljetuksissa lastaaja vastaa kuorman sidonnasta. Kuljettajan on kuitenkin ajon aikana huolehdittava, että kuorman sijoittelu ja kiinnitys pysyvät edelleen tieliikennelain mukaisena.

Kuljetuksen suorittaja vastaa siitä, että tavaran lastaajalla on oikeat ja riittävät tiedot ajoneuvosta. Tavaran lähettäjä ja kuljetuksen toimeksiantaja vastaa siitä, että lastaajalla on kuljetettavista tavaroista käytettävissään riittävät ja oikeat tiedot ja että kuljetuksen suorittajalle on annettu ilmoitus kuljetettavan kontin ja vaihtokorin painosta.

Sinetit

Yritys, joka vastaa tavaroiden passituksista, voi saada tullilta luvan kiinnittää kuljetusvälineisiin tai pakkauksiin erityismallisia sinettejä. Sinettien on oltava ISO-standardin 17712:2013 mukaisia tai täytettävä unionin tullikoodeksin täytäntöönpanoasetuksen 301 artiklan 1. kohdan vaatimukset. Sinetit on hyväksytettävä tullilla.

Lataa opas