Siirry sisältöön

Kuljetusketjun turvallisuus autoliikenteessä

Yhteisellä työpaikalla työskentelee samanaikaisesti eri työnantajien työntekijöitä tai itsenäisiä työnsuorittajia alihankintasuhteessa.

Yhteisellä työpaikalla työn johto ja valvonta ja siihen liittyvät työnantajan velvollisuudet kuuluvat kunkin yrityksen omalle työnantajalle.

Palveluita tilaava, pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja huolehtii siitä, että ulkopuolisen työnantajien työntekijät saavat riittävät tiedot työpaikan haitta- ja vaaratekijöistä.

Palvelun tuottajana toimivan työnantajan tulee myös pitää tilaajatyönantaja ajan tasalla työhön liittyvistä vaaroista ja haitoista.

Yhteisellä työpaikalla työnjohto-oikeus ja siihen liittyvä vastuu säilyvät palveluita tuottavalla työnantajalla. Tämä huolehtii valvontaan, työmenetelmiin ja työvälineisiin liittyvistä velvoitteista.

Lataa opas