Siirry sisältöön

Kuljetusketjun turvallisuus autoliikenteessä

Kuljettajalla tai kuljetusliikkeellä on oltava tieto kuorman valmiina olosta, laadusta, määrästä, erikoisvaatimuksista ja lastausajoista. Samoin on oltava tieto kuorman purusta ja siitä, milloin kuorman voi toimittaa, sekä erikoisvaatimukset ja mahdollinen aikaikkuna. Ajojärjestely pystyy seuraamaan kaluston sijaintia ja siten kuljetustensuunnittelu on tehostunut.

Kuljettajalle pystytään lähettämään tietoja, kuvia, lupapapereita, ohjeita ym. nopeasti ja tehokkaasti. Haasteena voi olla tietotulva ja monesti tarvittavat tiedot jäävät puutteelliseksi tai kokonaan antamatta. Tieto pitää saada kaikille kuljetuksen osapuolille ja monesti riittäisi vain esimerkiksi: mistä, mitä, milloin, millä, mihin.

Vastuut kuljetuksessa

Kuljetusliike (rahdinkuljettaja) vastaa siitä, että lähetys kuljetetaan turvallisesti, ehjänä ja sovitun ajan puitteissa kollimerkeissä ilmoitetulle vastaanottajalle. Rahdinkuljettaja vastaa kuljetusyksikön ja kuorman liikenneturvallisuudesta sekä kuljetukseen vaikuttavan lainsäädännön noudattamisesta siltä osin, kun lailla kuljetustapahtumasta ei ole säädetty toisin.

Rahdinkuljettaja vastaa tavaran katoamisesta, vähentymisestä tai vahingoittumisesta kuljetettavaksi ottamisen ja luovuttamisen välisenä aikana tiekuljetussopimuslain (TKSL)(siirryt toiseen palveluun) mukaisesti. Rahdinkuljettaja ei kuitenkaan vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat riittämättömästä tai viallisesta kuljetuspakkauksesta, tuennan aiheuttamista vaurioista, kollien puutteellisista käsittelymerkinnöistä taikka muusta ylivoimaisesta tapahtumasta.

Rahdinkuljettaja voi käyttää kuljetuksessa apunaan alihankkijoita. Ensisijainen vastuu lähetyksestä säilyy kuitenkin koko matkan kuljetustilauksen vahvistaneella varsinaisella rahdinkuljettajalla.

Kuljetuksen vastuu on kuljetusliikkeellä ja kuljettajalla. Kuljetusliikkeen tavoite on saada tavara tehokkaasti ja ennen kaikkea turvallisesti perille pienillä kustannuksilla ja positiivisella näkyvyydellä.

Muista tarvittaessa omavalvontasuunnitelma, esim. elintarvikekuljetuksissa. Omavalvontasuunnitelman laadinnasta vastaa kuljetusliike ja sen noudattamisesta kuljettaja.

Tehtäviin saattaa kuulua myös kuorman suojaaminen kuljetuksen jälkeen.

 • Suunnitellaan kuljetusaikataulut / reitit sujuviksi turvallisella aikataululla.
 • Kuljetus toteutetaan oikeanlaisella kalustolla / kohtuullisella aikataululla.
 • Kuljettajan tulee pystyä viettämään vuorokausilevot turvallisella taukopaikalla.
 • Muista vaarojen tunnistaminen ja ennakointi: uhkaavat tilanteet (ohjeistus), yksintyöskentelyt, tapaturman vaarat, turvallinen ja terveellinen työympäristö (pakokaasut, pölyt, homeet).

Valmiiksi lastatuissa yksiköissä on lastaajan vastuulla, että ne täyttävät vaatimukset tieliikenteeseen ja mahdollisesti merikuljetukseen. Lisäksi kuljettajan vastuulla on ajoneuvo, liikenneturvallisuus ja se, että kuljetuksen mukana on tarvittavat asiakirjat.

Ennen lastausta ja purkua

Selvitä lastaus- ja purkupaikan yhteyshenkilö ja mahdollinen varahenkilö. Tieto löytyy rahtikirjasta.

 • reitti lastaamiseen tai purkamiseen 
 • ajonopeudet 
 • pysäköinti, taukopaikka ja yöpyminen 
 • sosiaalitilojen käyttö 
 • matkapuhelimen käyttö ja käytön rajoitteet esim. valokuvaus
 •  toiminta häiriötilanteessa 
 • miten toimia matkustajien ja lemmikkieläinten osalta.

Ennakoi ja tunnista vaarat

Aina ennen lastausta tai lastin purkua kierrä auto ympäri. Arvioi, liittyykö ympäristöön tai olosuhteisiin sellaisia seikkoja, jotka voivat aiheuttaa vaaratilanteita, esimerkiksi yläpuolella olevat rakenteet tai lastinkäsittelyalueen kaltevuus.

Huomioi myös satunnaiset henkilöt tai ajoneuvot, jotka saattavat liikkua alueella. Esimerkiksi pimeän aikaan tarvitaan riittävä valaistus. Epäkohdista on aina ilmoitettava ennen työnaloittamista. Alue on myös rajattava tarvittaessa.

Kuljettaja huolehtii omalta osaltaan siitä, että lastin käsittely voidaan tehdä turvallisesti!

Lataa opas