Siirry sisältöön

Kuljetusketjun turvallisuus autoliikenteessä

Kuljettaja vastaa siitä, että tavara toimitetaan oikeaan toimitusosoitteeseen. Oikean tiedon saa rahtikirjasta, josta löytyy toimitusosoite. Kuljettajan pitää olla tarkkana, että ei sekoita vastaanottajan osoitetta toimitusosoitteeseen, koska ne voivat olla eri osoitteet. Rahtikirjasta löytyy myös vastaanottajan yhteystiedot ja kuljettaja voi esimerkiksi soittamalla kysyä vielä lisätietoa.

Rahtikirjan lisäohjeet-kohtaan kuljettajalle voidaan laittaa myös purkuohjeita esimerkiksi siitä, minne tavara halutaan tarkalleen purkaa.

Vastaanottaja on velvollinen tarkastamaan lähetyksen luovutuksen yhteydessä. Ulkoisesti havaittavista tavaravahingoista tai puutteista ja/tai vähentymisistä on tehtävä välittömästi todisteellinen muistutus rahdinkuljettajalle.

Piilevistä ja muista kuljetusvahingoista on huomautettava rahdinkuljettajalle todisteellisesti seitsemän vuorokauden kuluessa tavaran luovutuksesta.

Vastaanottaja voi ottaa yhteyttä tavaran lähettäjään, jos jotain oleellista puuttuu tai jokin asia on epäselvä. Yhteystiedot löytyvät rahtikirjasta. Lisäksi vastaanottaja opastaa kuljettajat annettuihin ohjeisiin ja tarvittaessa siirtää rahtikirjoista tietoa uusiin rahtikirjoihin.

Vastaanottajan tulee olla selvillä siitä, että ellei muuta ole sovittu, niin kuljetettavan tavaran purkupaikka on ajoneuvon välittömässä läheisyydessä. Kuljettajan velvollisuus on tarkkailla ajoneuvoa myös purkutilanteissa.

Rahdin purku

Kuljetuksen saapuessa purkupaikalle, tulee opastusten olla asiallisessa kunnossa. Tilaaja tai terminaalin tai purkupaikan haltija huolehtii siitä, että kuljettajille on annettu tarvittava tieto kuormatilojen ja ajoneuvon kiinnittämisestä. Kuljettajille on oltava selkeä ohje ja mielellään kuvallisena versiona, jotta myös kieliongelmat helpottuvat.

Purkua tai lastaustyötä ei saa aloittaa, ennen kuin kuljettaja ja lastaaja tai purkaja ovat molemmat samassa paikassa yhdessä suunnittelemassa, miten työ hoidetaan.

Käytä rengaskiiloja lastauksen ja purun aikana.

Kun ajoneuvo on saatu paikoilleen sopivaan asentoon, kiinnitetty lastauslaituriin tai estetty sen liike vaadittavin toimenpitein, voidaan siirtyä kuorman purkamiseen liittyviin tehtäviin. Kuorman purkaminen nosturilla vaatii myös etukäteen sovitut pelisäännöt.
Ennen kuormatilaan menoa lastaus- tai purkutilanteessa on lastaajan tai purkajan varmistettava, että kuljettaja ei siirrä ajoneuvoa. 

Ennen kuormanpurkua ajoneuvonkuljettajalle on annettava mahdollisuus purkutilanteen turvalliseen valmisteluun. Kuormatilojen aukaisu, kuormanvarmistusvälineiden purkaminen ennen koneellista purkua vaatii aikaa ja apuvälineitä (tikkaat, ym.).

Työpaikkakuolemat: Kuljettaja puristui kuorman purussa turvekasan alle

Tapaturmavakuutuskeskuksen animaatiossa kuvataan turpeen purussa sattuneeseen onnettomuuteen johtaneiden tapahtumien kulku.

Lataa opas