Siirry sisältöön

Kuljetusketjun turvallisuus autoliikenteessä

Mahdollisiin käsinnostoihin on varauduttava etukäteen, sillä apumies tai apuvälineet saattavat olla tarpeen.  Tieto tästä saadaan rahtikirjasta tai mieluummin etukäteen kuljetusta tilatessa. 

Tilanteissa, joissa kuorman lastaus tai purkaminen edellyttää toisen työnantajan hallinnoimien nostolaitteiden käyttöä, on niiden käyttö lain mukaan luvanvaraista. Tilaaja ja toimittaja sopivat keskenään laitteiden lainaamisesta. Kuljettajalla tulee olla omalta työnantajalta lupa, joka todistaa hänellä olevan riittävät tiedot ja taidot laitteiden käyttöön. Luvassa on myös mainittava laitetyypit, joita se koskee. Lainaksi antaja vastaa laitteiden käyttökunnosta ja antaa tarvittaessa käyttöopastuksen.  Vaatimus koskee myös ulkomaalaisten kuljetusyritysten kuljettajia, joten asiat on otettava huomioon jo kuljetussopimuksessa.

Kuorman kiinnitys ja sidonta

Rahtikirjasta tulee varmistaa kollien paino ja pakkauksista tarkistaa painopiste- ja nostoa ohjaavat merkinnät.

Nostokaluston ja nostoapuvälineiden tulee olla asianmukaisesti tarkastetut, ja niistä pitää löytyä merkintä suurimmasta sallitusta kuormituksesta.

Ennakoimalla ja keskittymällä juuri nyt niihin asioihin, joihin voimme vaikuttaa ja joista päätämme itse, varmistamme töiden sujumisen lastaus- ja purkutyössä.

Lataa opas