Siirry sisältöön

Kuljetusketjun turvallisuus autoliikenteessä

Jos tilaaja ei ole vastaanottamassa kuormaa, purkupaikan tulee olla selvästi merkitty. 

Purkupaikalla tulee olla  asianmukaisesti hoidettuna

 • yleinen siisteys ja järjestys
 • liukkauden torjunta
 • kuormatilan kiinnittäminen
 • auton liikkumisen estäminen
 • valaistus
 • riittävästi tilaa tavaroiden käsittelyyn
 • vaakasuora ja tasainen alusta
 • ovien ja lukitusmekanismien kunto ja toimivuus.

Purkupaikan epäkohdista ilmoitetaan kuorman lähettäjälle tai tilaajalle.

Kuljettaja, muista nämä!

 • Aina ennen lastausta tai lastin purkua kierrä auto ympäri ja arvioi, liittyykö ympäristöön tai olosuhteisiin sellaisia seikkoja, jotka voivat aiheuttaa vaaratilanteita (esimerkiksi ylä­puolella olevat rakenteet tai vaikka­pa lastinkäsittelyalueen kaltevuus).
 • Huomioi myös satunnaiset henkilöt tai ajoneuvot, jotka saattavat liikkua alueella.
 • Pimeän aikaan tarvitaan riit­tävä valaistus.
 • Epäkohdista on ilmoi­tettava ennen työn aloittamista.
 • Tarvittaessa alue on rajattava.

Kuljettaja huolehtii omalta osal­taan siitä, että lastin käsittely voidaan tehdä turvallisesti!

Lataa opas