Siirry sisältöön

Kuljetusketjun turvallisuus autoliikenteessä

Onnistuneen kuljetuksen perusasioihin kuuluu tietää jo autoa lastattaessa, miten kuorma puretaan toimitusosoitteessa. On hyvä varmistaa mitä nosto- ja kuormanpurkuvälineitä purkupaikalla on käytettävissä. Nämä tiedot tulee saada lähettäjältä etukäteen. Tarvittaessa on otettava yhteyttä tilaajaan, jos sopimuksessa ei ole mainintaa tästä asiasta.

Kun kysymyksessä ei ole normaali toistuva rahtiliikenne, kuljettaja on yleensä velvoitettu ottamaan yhteyttä tilaajan yhdyshenkilöön etukäteen ennen kuorman perille saapumista sovitun ajan puitteissa, esim. kaksi tuntia. Tieto löytyy rahtikirjasta.

Kuorman purku

Jos tilaaja ei ole vastaanottamassa kuormaa, purkupaikan tulee olla selvästi merkitty. Purkupaikalla tulee  olla asianmukaisesti hoidettuna

  • yleinen siisteys ja järjestys
  • liukkauden torjunta
  • kuormatilan kiinnittäminen
  • auton liikkumisen estäminen
  • valaistus
  • riittävästi tilaa tavaroiden käsittelyyn ja vaakasuora ja tasainen alusta
  • ovien ja lukitusmekanismien on oltava kunnossa. 

Epäkohdista on ilmoitettava tilaajalle/lähettäjälle.

Kuljettaja kuorman purkajana

Niissä tilanteissa, joissa kuljettaja myös purkaa kuorman, on ennen purkutyön aloittamista selvitettävä vastuu- ja korvauskysymykset. Nämä asiat ovat tilaajan ja toimittajan välisiä tehtäviä. Työntekijänä toimiva kuljettaja ei vastaa työnantajalle kuuluvista velvoitteista. Kuljettaja on velvoitettu aina ottamaan yhteyttä työnantajaan tai tämän edustajaan, mikäli lastin käsittelyssä tulee ennalta sovittuun muutoksia.

Kuorman kiinnityksen ja sidonnan vapauttaminen

Rahtikirjasta tulee varmistaa kollien paino ja pakkauksista tarkistaa painopiste- ja nostoa ohjaavat merkinnät.

Nostokaluston ja nostoapuvälineiden tulee olla asianmukaisesti tarkastetut, ja niistä pitää löytyä merkintä suurimmasta sallitusta kuormituksesta.

Kuorman kiinnitysten vapauttamisesta vastaa kuljettaja. Tullin sinetöidyt yksiköt avaa vastaanottaja, ja hän myös tarkistaa kuorman.

Talviaikaan tai liukkaiden pakkausmateriaalien kohdalla on voinut käydä niin, että lasti on siirtynyt kuljetuksen aikana. Jos ajoneuvo on kallellaan, on suuri vaara, että kuorma voi lähteä liikkeelle, kun sidonnat on vapautettu. Tähän voidaan varautua esimerkiksi kiinnittämällä kuorma ennen sidonnan vapauttamista nosturiin. Välisidontaa voidaan myös käyttää lastin paikallaan pitämiseksi.

Ennakoimalla ja keskittymällä juuri nyt niihin asioihin, joihin voimme vaikuttaa ja joista päätämme itse, varmistamme töiden sujumisen lastaus- ja purkutyössä.

Sinetit

Yritys, joka vastaa tavaroiden passituksista, voi saada tullilta luvan kiinnittää kuljetusvälineisiin tai pakkauksiin erityismallisia sinettejä. Sinettien on oltava ISO-standardin 17712:2013 mukaisia tai täytettävä unionin tullikoodeksin täytäntöönpanoasetuksen 301 artiklan 1. kohdan vaatimukset. Sinetit on hyväksytettävä tullilla.

Lataa opas