Siirry sisältöön

Kuljetusketjun turvallisuus autoliikenteessä

Vaaralliset aineet ovat materiaaleja tai esineitä, joilla on vaarallisia ominaisuuksia, ja jos niitä ei valvota asianmukaisesti, ne voivat aiheuttaa vaaraa ihmisten terveydelle ja turvallisuudelle, infrastruktuurille ja/tai kuljetusvälineille.

Kuljetuksen merkitseminen, kun lastina on vaarallista ainetta

EQ-tavaran (lentoliikenteen poikkeusmäärien tavara, maksimi 1000 kollia / ajoneuvo) kuljetuksessa on oltava rahtikirja, jossa poikkeuksellisesti mainitaan ”Vaarallisia aineita poikkeusmäärinä”.

EQ-tavaran varoituslipukkeita.
Yli 8 tonnia LQ-tavaraa -varoituslipuke.

Yli vai alle vapaarajan kuljetus

Alle vapaarajan

 • Rahtikirja pakollinen
 • Varmista kuormatessasi, etteivät pakkaukset vuoda. Jos vuotaa tai on rikkoutunut, toimi paikallisen ohjeen mukaan tai hälytä tarvittaessa pelastuslaitos paikalle.
 • Tupakointikielto, myös sähkötupakka, kuormaamisen ja purkamisen aikana.
 • Yksi vähintään 2 kg sammutin
 • Käsivalaisin
 • Kuljettajalla ja kuormaajalla tulee olla VAK-tiedostava koulutus
 • Osaatko toimia hätätilanteessa.
 • Useiden räjäytysnallien kuljettamisessa on noudatettava turvasuunnitelmaa, etteivät tavarat joudu väärien henkilöiden saataville.
 • Varmista vielä, että pakkaukset ovat oikeinpäin rullakossa tai lavalähetyksessä. Erityisesti tämä puoli ylöspäin -merkinnät.
Tämä puoli ylöspäin -merkintöjä.
Vaarallisten aineiden varoituslipukkeita.

Yli vapaarajan

Edellä mainittujen lisäksi:

 • Kuljettajalla ADR-ajolupa
 • Kirjalliset turvallisuusohjeet, tutustu niihin ja tiedä mitä tavaraa on kuljetuksessa.
 • Henkilökohtaiset, kuljetusyksikkökohtaiset ja pelastusvälineet oltava helposti löydettävissä paikoissa.
 • Osaatko toimia hätätilanteessa.
 • Kuljetusyksikön merkintä
 • Onko kuljettava tavara turvasuunnitelman alaista.
 • Rajoittaako vaarallisten aineiden kuljetus kielletty -liikennemerkki ajoreittiä
 • Sisältyykö kuljetukseen lento-, lautta- tai laivayhteys ja onko ennakkoilmoitus lautta-, laiva- tai lentoyhtiöön toimitettu.
 • Onko asiakkaan luokse, satamaan tai lentoasemalle määrätty kellonaika ja portti, jonka kautta tulee kuljetus viedä perille.
 • Ulkomaan kuljetuksessa, onko kuljetusreitillä tunnelia, josta kuljetus voi olla kielletty.
 • Kuljetusyksikön merkintä satamassa ennen laivaan ajamista.
 • Jos jätät perävaunun satamaan merimatkaa varten varmista, kuka merkitsee perävaunun laivamatkan ajaksi: kuljettaja vai sataman henkilökunta.

Esimerkkejä kuljetuskaluston merkitsemisestä

Kuljettaja merkitsee kuljetusyksikön oikeilla merkinnöillä!

Vaarallisten aineiden kuljetuslipukkeet

Lataa opas