Siirry sisältöön

Kuljetusketjun turvallisuus autoliikenteessä

Lähettäjä on vastuussa tuotteen pakkaamisesta. Sen tulee kestää kuormatilan lastauksessa, terminaalikäsittelyssä ja kuljetuksen aikana esiintyvät tavanomaiset rasitteet sekä sidonnan ja/tai tuennan kuormatilassa huomioiden koko kuljetusketju (maa-, meri- ja raidekuljetus) ja mahdollinen ulkomaankuljetus.

Lisäksi työnantajien tulee huolehtia siitä, että kuormaukseen ja kuljetukseen osallistuvat henkilöt tuntevat riittävän hyvin työtehtäviään koskevat kuormaukseen liittyvät säännökset. 

Jos lähettäjä antaa vaarallista ainetta kuljetettavaksi, hänen tulee ilmoittaa rahdinkuljettajalle vaaran luonne sekä tarpeelliset varotoimet. Jos tällaista ilmoitusta ei ole merkitty rahtikirjaan, lähettäjän on muulla tavoin varmistauduttava siitä, että rahdinkuljettaja tietää tavaran kuljetukseen liittyvän vaaran.

Lähettäjän on annettava rahdinkuljettajalle asiakirjat ja tiedot, jotka ovat tarpeen tullimääräysten ja muiden virallisten määräysten noudattamiseksi ennen tavaran luovuttamista vastaanottajalle.  Lähettäjä vastaa vahingosta, joka on aiheutunut edellä tarkoitetun asiakirjan puuttumisesta.

Lähettäjällä on oikeus kuljetuksen aikana määrätä tavarasta antamalla kuljetusliikkeelle ohjeita esimerkiksi kuljetuksen keskeyttämisestä, määräpaikan muuttamisesta tai aikatauluista.

Lähettäjä on vastuussa mahdollisen lastaussuunnitelman laatimisesta ja huolehtii, että kuljettaja ja lastaaja ovat tästä tietoisia.

Kaikkien osapuolien tulee tarkastella kokonaisuudessa tavaraliikenteen turvallista kuljetusketjua.

Lähettäjän tulee tuntea voimassaolevan kuormanvarmistuksen määräykset. Suomessa on tullut voimaan uudet Traficomin määräykset(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) 1.4.2021 alkaen.

Lähettäjän tulee perehdyttää tavaranlastaajat voimassaolevien lakien ja määräysten mukaan.

Lastaustilanteessa lastaajan tulee antaa kuljettajalle riittävästi aikaa suorittaa tarvittavat toimenpiteet turvallisen kuormavarmistuksen suhteen.

Kuljettajalla on viimekädessä ylin käskyvalta siitä, miten tavara kuormataan hänen kuljettamaansa ajoneuvoon.

Lataa opas